Minimalna temperatura w pracy. Co mówi prawo?

Ze względu na rosnące koszty ogrzewania wielu pracodawców zastanawia się nad obniżeniem temperatury w obiektach, które udostępniają swoim pracownikom. Co w tej sprawie ma do powiedzenia polskie prawo? Czy wskazuje, jaka jest minimalna temperatura w pracy?

Minimalna temperatura w biurze

Zasady BHP są jasne – w miejscu pracy należy zapewnić temperaturę na tyle komfortową, by wypełnianie obowiązków służbowych nie stanowiło obciążenia dla organizmu. Konkretne liczby są jednak zależne od tego, jaki rodzaj pracy wykonujemy.

Dlatego też temperatura w biurze lub w miejscach lekkiej pracy fizycznej powinna wynosić 18°Celsjusza. Gdyby natomiast spadła poniżej 14°C, wytyczne przyjęte przez polskie prawo zostałyby złamane. 

Co prawo mówi o temperaturze w pomieszczeniach zamkniętych?

Co ciekawe, Państwowy Inspektor Pracy we współpracy z Medycyną Pracy w Łodzi podał również komfortowe temperatury w innych rodzajach zajęć. Zgodnie z nimi optymalne warunki powinny wynosić:

  • 22,8-20°C w pracy lekkiej w pozycji siedzącej (zimą),
  • 26,7-23,9°C w tej samej pracy latem,
  • 18,3°C w pracy średnio ciężkiej,
  • 15,5°C w pracy bardzo ciężkiej. 

Do zapewnienia odpowiednich warunków zobowiązany jest oczywiście sam pracodawca. 

minimalna temperatura w biurze

Czy klimatyzacja lub wentylacją mogą stanowić problem?

W przejściowych porach roku, a także podczas słonecznych dni zimą dochodzi jeszcze jeden problem. W niektórych biurach lub innych nasłonecznionych pomieszczeniach konieczne jest włączenie klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej.

Urządzenia te zapewniają dostawę świeżego powietrza, ale mogą też powodować przeciągi, wyziębienia lub przegrzewanie pomieszczeń. Pracodawca musi więc zadbać, by klimatyzacja lub wentylacja były odpowiednio usytuowane (nie bezpośrednio na stanowisko pracy) i zaprogramowane. Konieczne jest również cykliczne wymienianie filtrów, ponieważ pyły lub inne substancje mogą powodować problemy z układem oddechowym pracowników.

Co powinien zrobić pracodawca, gdy zdarzy się awaria ogrzewania?

O awarię ogrzewania trudno winić pracodawcę, ponieważ wpływ na to mają przypadki losowe oraz dostawca ciepła. Jeśli jednak temperatura spada poniżej określonej wyżej normy, osoba odpowiedzialna powinna wykorzystać wszystkie możliwości, by zapewnić zatrudnionym odpowiedni komfort cieplny. Co więc może zrobić?

Jednym ze sposobów ratowania się w takich sytuacjach jest dogrzewanie pomieszczeń dmuchawami lub grzejnikami elektrycznymi. O ich odpowiednią ilość i właściwy stan techniczny, pracodawcy powinni zadbać zawczasu. Drugą możliwością, jaką mogą wykorzystać przełożeni, jest zadbanie o odpowiednią odzież, posiłki regeneracyjne i przerwy od pracy dla osób pracujących w trudniejszych niż zwykle warunkach. 

Zobacz również: Prawo Pracy | Rynek Pracy | Rozwój Osobisty

Konsekwencje ponoszone przez pracodawcę

W przeciwnym wypadku, gdy temperatura spada poniżej granicy ustalonej przez prawo, firma nie będzie miała nic na swoje usprawiedliwienie w kwestii niedopełnienia swoich obowiązków. Kara przewidziana za to przewinienie może osiągnąć jednorazowo nawet 2000 złotych od Państwowej Inspekcji Pracy. Gdyby zaś sprawa trafiła do sądu, przewidywana kara grzywny waha się między 1000 a 30 000 zł, co wynika z art. 282 § 1 Kodeksu pracy.

Jedynym wyjątkiem od reguły są względy technologiczne. Przykładem takiej sytuacji jest zapewnienie niskiej temperatury w mroźni ze względu na znajdujące się tam produkty żywnościowe. 

Kiedy pracownik może odmówić wykonania swoich obowiązków?

Kolejny przepis, tym razem określony przez art. 210 § Kodeksu pracy wspomina, że pracownik może odmówić wykonania swoich obowiązków służbowych. W jakich sytuacjach? Wtedy, gdy temperatura pracy spada poniżej przyjętych norm (14°C w pomieszczeniu biurowym), co skutkuje bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia. 

Pracownik w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia swojego pracodawcy o opuszczeniu stanowiska. Przełożony zaś nie ma prawa w jakikolwiek sposób karać takiej osoby. Zachowuje ona również prawo do otrzymania pełnego wynagrodzenia. 

Jednak także od tej sytuacji jest jeden wyjątek – pracownik nie może opuścić miejsca zatrudnienia, jeśli do jego obowiązków należy ratowanie życia lub mienia.

Następny artykuł

Jakie zainteresowania wpisać w CV? Przykłady.

czw. lis 3 , 2022
Zainteresowania w CV są często sekcją traktowaną niepoważnie przez kandydatów. Może się bowiem wydawać, że hobby pracownika w procesie rekrutacji ma niewielkie znaczenie. Czy warto ignorować zainteresowania w CV? Jak je ciekawie przedstawić?  Poszukajmy odpowiedzi! Dlaczego wpisanie zainteresowań w CV jest ważne? Przeglądasz ogłoszenia opublikowane w portalu z ofertami pracy, […]
zainteresowania w cv

Podobne