Mały ZUS Plus 2023: Kto może z niego skorzystać i w jaki sposób?

1

Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy w bieżącym roku rozpoczynają swoją działalność, Mały ZUS Plus 2023 staje się kwestią niezwykle fascynującą. Jakie korzyści kryje w sobie ta ulga, jak obecnie została ukształtowana, i jak można z niej skorzystać? Wszystkie te aspekty staraliśmy się dokładnie rozważyć w niniejszym opracowaniu.

Mały ZUS – Wprowadzenie

Mały ZUS Plus to opcja umożliwiająca przedsiębiorcom obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że ich roczne przychody nie przekraczają kwoty 120 tysięcy złotych. Warto jednak zaznaczyć, że w roku 2023 uległa zmianie metoda obliczania tychże składek. Wcześniej, aby móc cieszyć się tą ulgą, konieczne było osiągnięcie dochodu niższego od 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Teraz ta granica jest stała i niezmienialna.

Jak obliczyć składki Małego ZUS Plus?

Podstawę obliczeń składek w przypadku Małego ZUS Plus w roku 2023 można wyrazić za pomocą specjalnego wzoru, który znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązującej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak go zastosować?

Na początek musimy podzielić nasz roczny dochód z prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku przez liczbę dni, w których prowadziliśmy tę działalność. Następnie wynik tego działania mnożymy przez 30. Otrzymany rezultat zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku i przemnóżmy przez stały współczynnik wynoszący 0,5. Ostateczny wynik również poddajemy zaokrągleniu do pełnych groszy.

Warto podkreślić, że przy obliczaniu podstawy składek ZUS w kontekście Małego ZUS Plus, kierujemy się samym dochodem, a sam współczynnik służy jedynie jako narzędzie ułatwiające obliczenia. Należy jednak pamiętać, że płacąc obecnie niższe składki, wpłacamy niższe sumy na nasze ubezpieczenia społeczne, co w przyszłości może wpłynąć na wysokość otrzymywanych świadczeń emerytalnych, rentowych czy chorobowych.

Zobacz też: Jak zostać kominiarzem? Czy warto?

Mały ZUS – Dla kogo?

Warunkiem kluczowym, by móc skorzystać z Małego ZUS Plus, jest osiągnięcie odpowiedniego limitu przychodów w roku poprzednim. Przepis regulujący tę kwestię zawarty jest w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, w artykule 18c pkt 1.

Zgodnie z tym przepisem, podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla przedsiębiorców, których roczny dochód z prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 120 000 złotych, jest uzależniona od dochodu z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego w roku poprzednim.

Istnieją jednak przypadki, w których przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z niższych składek Małego ZUS Plus. Oto kilka z tych przypadków:

  1. Wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego wcześniej pracował na umowę o pracę, a ta praca jest związana z nową działalnością.
  2. Ubezpieczanie się zdrowotnie lub społecznie z innego tytułu działalności pozarolniczej w roku poprzednim.
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 60 dni w roku poprzednim.
  4. Rozliczanie się za pomocą karty podatkowej i jednoczesne zwolnienie z podatku VAT. W takim przypadku składki od dochodu będą dostępne jedynie wówczas, gdy firma prowadzi ewidencję VAT.
  5. Wyczerpanie limitu obowiązywania ulgi Mały ZUS Plus, który wynosi ogółem 36 miesięcy. To oznacza, że przedsiębiorca może skorzystać z tej ulgi przez 3 lata, a po upływie tego okresu musi płacić pełne składki przez kolejne 2 lata, zanim będzie miał prawo do ponownego ubiegania się o ulgę.

Jak złożyć wniosek o Mały ZUS Plus w 2023 roku?

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi Małego ZUS-u w roku 2022 i nadal spełniają warunki, nie muszą dokonywać rejestracji. Wszystko pozostaje bez zmian.

Jednak ci przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku płacili wyższe składki ZUS, aby skorzystać z tej ulgi, muszą dokonać rejestracji w ZUS-ie. Jak to zrobić?

Pierwszym krokiem jest wyrejestrowanie się przy użyciu deklaracji ZUS ZWUA. Następnie przedsiębiorca musi ponownie się zarejestrować, tym razem używając formularzy ZUS ZUA/ZZA. W zgłoszeniu tym trzeba uwzględnić odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia, który w przypadku Małego ZUS Plus wynosi 05 90 lub 05 92. Termin wyrejestrowania i zgłoszenia musi być taki sam, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.

Warto dodać, że jeśli przedsiębiorca spełni warunki ulgi w trakcie roku, może dokonać przerejestrowania na kod 05 90/05 92 w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

Podsumowanie

Mały ZUS Plus 2023 stanowi znaczącą ulgę dla przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczają 120 tysięcy złotych. Daje ona możliwość obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne, co może okazać się znaczącym wsparciem finansowym dla małych firm. Należy jednak pamiętać, że niższe składki wpłacane obecnie mogą wpłynąć na przyszłe świadczenia emerytalne, rentowe czy chorobowe, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie rozważyć, czy Mały ZUS Plus jest dla nas odpowiednią opcją. Jeśli spełniamy wymagane kryteria, procedura rejestracji jest stosunkowo prosta, jednak zawsze należy przestrzegać terminów.

Dla wielu przedsiębiorców Mały ZUS Plus to cenna okazja do redukcji kosztów prowadzenia firmy. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku każdej ulgi, zalecamy dokładne zrozumienie długoterminowych skutków i dostosowanie jej do własnych potrzeb oraz planów.

Jeden komentarz na temat: “Mały ZUS Plus 2023: Kto może z niego skorzystać i w jaki sposób?

  1. super, mały zus przez chwilę, a potem ponad 2 tys miesięcznie :/ jednoosobowe działalności są po prostu zażynane

Sekcja komentarzy została zamknięta.

Następny artykuł

Porzucenie pracy - zobacz, co grozi

śr. lip 12 , 2023
Przypadek wypalenia zawodowego, długotrwałego stresu lub kuszącej propozycji lepszego stanowiska może skłonić nas do natychmiastowego porzucenia pracy. Zanim jednak podejmiemy taką decyzję, warto zastanowić się nad konsekwencjami takiego kroku. Jakie są możliwe konsekwencje porzucenia pracy? Skutków rezygnacji z zatrudnienia jest naprawdę wiele. Dlatego zanim podejmiemy ostateczną decyzję, dobrze jest zrozumieć, […]
porzucenie pracy

Podobne