Co to jest inteligencja emocjonalna? Na inteligencję emocjonalną składają się dwa inne rodzaj inteligencji – intrapersonalna oznaczająca świadomość siebie i swoich możliwości oraz interpersonalna cechująca się wrażliwością na potrzeby innych ludzi. Inaczej mówiąc inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia własnych emocji oraz emocji innych. To także umiejętność skutecznego motywowania się i […]

Oddając dzieci pod opiekę innych dorosłych w przedszkolu, jako rodzice mamy nadzieję, że pomogą oni rozwijać się naszym maluchom i nabywać przez nie nowych umiejętności. Warto pamiętać, że to odpowiedzialne zadanie ciąży nie tylko na wychowawcy, ale też na asystencie nauczyciela przedszkola. Co wiemy o tym zawodzie? Jakie są wobec […]